Livestream sự kiện

LivestreamSự kiện

SAIGON VIDEO tự hào là công ty chuyên Livestream cho các thương hiệu uy tín.
Với ekip nhiều kinh nghiệm chuyên nghiệp “Năng động – Sáng tạo – Tâm huyết”

SaigonVideo.com

LivestreamTalkshow

Livestream nổi bật

BẢNG GIÁ THAM KHẢO:

LIVE 1 MÁY

1.5 triệu
 • Chương trình 3-4 tiếng
 • Đường truyền 4G
 • Hệ thống trộn hình
 • 1 nhân sự
Phổ biến

LIVE 2 MÁY

3 triệu
 • Chương trình 3-4 tiếng
 • Đường truyền 4G
 • Hệ thống trộn hình
 • 2 nhân sự

CHUYÊN NGHIỆP

Liên hệ
 • Toàn bộ chương trình
 • Đường truyền cáp quang
 • Hệ thống trộn hình
 • Đội ngũ chuyên nghiệp